Filmat: Il-Qari tal-Ħadd 31.05.20, b’riflessjoni mill-perspettiva taż-żgħażagħ

Dan il-filmat hu miġjub mill-Arċidjoċesi ta' Malta b'kollaborazzjoni mad-Dar tal-Providenza u bi produzzjoni ta' Media Centre Ltd.