Filmat: Il-Qari tal-Ħadd 30.12.18

Dan il-filmat hu miġjub mill-Arċidjoċesi ta’ Malta b’kollaborazzjoni mad-Dar tal-Providenza u bi produzzjoni ta’ Media Centre Ltd