Filmat: Il-Qari tal-Ħadd 29.09.19

Dan il-filmat hu miġjub mill-Arċidjoċesi ta' Malta b'kollaborazzjoni mad-Dar tal-Providenza u bi produzzjoni ta' Media Centre Ltd.

Qari tal-Ħadd | Newsbook