Filmat: Il-Qari tal-Ħadd 21.04.19

<
Error for 3001261 - https://mp.streamamg.com/ failed to unserialize server result

Dan il-filmat hu miġjub mill-Arċidjoċesi ta’ Malta b’kollaborazzjoni mad-Dar tal-Providenza u bi produzzjoni ta’ Media Centre Ltd.