Filmat: Il-Qari tal-Ħadd 17.05.20 b’riflessjoni mill-perspettiva taż-żgħażagħ

Dan il-filmat hu miġjub mill-Arċidjoċesi ta' Malta b'kollaborazzjoni mad-Dar tal-Providenza u bi produzzjoni ta' Media Centre Ltd.