Filmat: “Il-Knisja tista’ tfisser ħafna affarijiet negattivi imma…”

Xi jfisser li temmen illum il-ġurnata?
Xi tfisser li tkun nisrani?
X’differenza tagħmel li tipparteċipa fil-ħajja tal-Knisja?

L-ewwel sessjoni tal-Eżerċizzi tar-Randan minn Nikol Baldacchino, hekk kif illum ingħata bidu għat-Tridu tal-Għid.

Iktar Eżerċizzi tar-Randan:

Filmat: Ma nistgħux inkunu tal-Knisja jekk ma nkunux mimlija mħabba

Filmat: Stedina biex tħobb lill-persuna diffiċli għalik

Filmat: Offerta ta’ ħajja ġdida kull filgħodu

Filmat: Meta xi ħadd igerger miegħek igdem ilsienek