Filmat: Iċ-Ċenturjun jisfida l-coronavirus

I challenged the corona virus today I made the Good Friday procession in the streets where I live in Madliena. The first time that I wore was in the 1978 in Zejtun , and then in 1982 I started in valletta up till last year. I hope that next year will be in Valletta again. Thanks to my Wife that helped me to wear the costume, my son Claude filming the procession, and my daughter Diane to play the la vallette band marches.

Posted by Gregory Brincat on Friday, April 10, 2020

Minkejja li din is-sena ġew imħassra l-Purċissjonijeit b’rabta mal-Ġimgħa l-Kbira, dilettant partikolari ħass li kellu jsifida l-coronavirus billi xorta waħda kellu jagħmel dak li jagħmel issoltu u jilbes ta’ Ċenturjun Ruman u jdur madwar it-toroq tal-Madliena.

Gregory Brincat kienx waħdu u fil-fatt biex ikun jista’ jagħeml il-puċissjoni huwa kellu l-għajnuna tal-familja tiegħu b’martu tgħinu fl-ilbies filwaqt li ibnu Claude kien qed jiffilmja filwaqt li bintu Diane bdiet iddoqq il-marċi tal-banda tal-Belt Valletta.

Brincat ilu jilbes fil-Purċissjonijeit tal-Ġimgħa l-Kbira sa mill-1978 meta kien jieħu sehem fiż-Żehtun.  Imbagħad fl-1982 beda jieħu sehem kull sena fil-Belt Valletta. Baqa’ jagħmel hekk sal-Purċissjoni tas-sena li għaddiet.

Issa jittama li meta s-sena d-dieħla jerġa’ jilbes il-kostum taċ-Ċenturjun ikun qed jagħmel dan biex għal sena oħra jkun qiegħed jieħu sehem fil-Purċissjoni tal-Belt Valletta.