Filmat: Għażlu li jerġgħu jiġu l-Qrendi

David Schembri, Sindku tal-Qrendi, huwa l-mistieden ta’ Frederick Zammit għal Nitfa Kultura fejn jitkellem dwar attitivta oħra li se tittella b’xejn fil-Qrendi. Jaqsam l-esperjenza tiegħu dwar kif bdew il-kuntatti maċ-Ċina u dwar l-ewwel spettaklu li taw is-sena l-oħra li wassalhom biex jiġu għal atttivita oħra.