F’Awwissu l-Maltin użaw aktar elettriku

Fl-2017, il-Maltin użaw ħafna aktar elettriku fix-xhur tas-sajf milli użaw fix-xitwa.

F’Awwissu tal-2017, l-użu tal-elettriku f’Malta żdied b’16.1% mis-sena ta’ qabel. Madwar 31% tal-elettriku użat fis-sena kollha ntuża bejn Lulju u Settembru. Dawn iċ-ċifri jwasslu għal rekord ta’ enerġija użata f’Malta, b’aktar minn 2 miljuni MWh użati, segwiti minn numru simili fl-2008.

Skont stqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, fl-2017 f’Malta, l-użu ta’ elettriku ġej minn sorsi rinovabbli żdied b’6.5%, bl-aktar sors li jintuża jkunu ċ-ċelloli fotovoltajċi. L-istqarrija tgħid ukoll li elettriku ġġenerat mill-pjanti ta’ enerġija u mill-interconnector żdied b’5.8% mill-2016.