Eżerċizzi ma’ Sr Rachel: X’nagħmlu bl-inkwiet?

Sr Rachel Camilleri, li riċentament ingħaqdet mas-Sorijiet Agostinjani Servi ta’ Ġesù u Marija, qed twassal il-ħsibijiet tagħha f’din il-Ġimgħa Mqaddsa. Il-ħsieb tal-lum fl-Eżerċizzi tar-Randan huwa dwar l-inkwiet u l-ansjetà. X’għandna nagħmlu?