Evita dawn it-toroq sa nhar il-Ħamis

Il-Kummissarju tal-Pulizija avża li dawn it-toroq se jkunu magħluqin għat-traffiku.
Fi stqarrija l-Kummissarju spjega li dawn it-toroq se jkunu magħluqa f’dawn il-ħinijiet minħabba l-wasla u t-tluq tad-delegazzjonijiet li se jkunu f’Malta:
Senglea
Minn għada mis-6am sa nhar l-Erbgħa sal-11.30pm:

 • Triq il-Vitorja
 • Pjazza 4 ta’ Settembru

Il-Belt Valletta
Nhar l-Erbgħa mis-1pm sal-11pm:

 • Triq Ġlormu Cassar
 • Il-Monument tal-Gwerra
 • Pjazza Kastilja
 • Il-parkeġġ tal-Bank Ċentrali

Nhar il-Ħamis mit-8am sal-4pm

 • Triq l-Arċisqof
 • Triq San Pawl
 • Triq l-Ifran
 • Triq ir-Repubblika
 • Triq San Kristofru

Nhar il-Ħamis mis-7pm sal-11pm

 • Triq il-Mediterran
 • Triq San Nikola
 • Il-Ġonna ta’ Sant’Iermu
 • Triq San Bastjan
 • Triq l-Ixprun
 • Triq il-Punent

Fi Triq il-Merkanti, fi Triq it-Teatru l-Antiku fi Triq l-Ifran se jitħalla miftuħ parkeġġ fuq naħa waħda tat-triq għar-residenti Beltin biss.

Il-Furjana
Min-nhar l-Erbgħa fis-1pm sa nhar il-Ħamis sal-11pm:

 • Pjazza Hannibal Scicluna
 • Triq Hannibal Scicluna
 • Triq l-Assedju l-Kbir
 • Xatt it-Tiben
 • Belt is-Sebħ
 • Triq Joseph Mangion

Ritratt: Arkivji