Erba’ infermiera dwar l-esperjenza tagħhom tal-COVID-19 f’Malta

Rebecca Cachia Fearne , Claire Farrugia, Deborah Xuereb, Marthese Buttigieg u Noel Abela

Read in English.

Ix-xogħol fl-Isptar Mater Dei huwa impenjattiv daqs qatt qabel u l-frontliners mediċi qed juru determinazzjoni impressjonanti biex jibqgħu jagħtu l-aqwa tagħhom. L-infermiera tal-kontroll tal-infezzjonijiet Noel Abela, Rebecca Cachia Fearne, Claire Farrugia u Deborah Xuereb huma biss erbgħa mill-mijiet ta’ dawk fl-isptar Mater Dei u tal-Università ta’ Malta Alumni li qed jappoġġjaw it-tweġiba ta’ Malta għal COVID-19.

Il-Jum Internazzjonali tal-Infermiera 2020 jiġi fit-12 ta’ Mejju. Ir-rutina li isaret it-tieni natura għall-frontliners kollha pandemiċi fl-isptar Mater Dei hija: Iddiżinfetta l-idejn, ilbes il-libsa, poġġi l-maskra, imbagħad il-viżiera u  ilbes bir-reqqa l-ingwanti.

L-infermiera jispjegaw kif għenu biex jiddeterminaw liema tagħmir protettiv kellu jintlibes mill-persunal, kif jista’ jitneħħa u jiddisponi minnu mingħajr periklu u kif jagħmlu użu tajjeb minnu permezz ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ professjonali.

“Bħala l-Unità għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Infezzjonijiet, dejjem għandna nkunu pass ’il quddiem. Għalhekk rajna l-ammont ta’ xogħol dejjem jiżdied qabel l-isptar beda jirċievi pazjenti pożittivi bil-COVID-19. Iżda dan tana l-ħin inħejju lilna nfusna tajjeb,” qalet Claire, li nnutat ukoll li t-tim ikkollabora ma’ dipartimenti oħra biex jiżviluppaw modi  li permezz tagħhom il-COVID-19 jkun minimizzat biex jinfetta pazjenti oħra.

“Għalkemm ir-riskju ta’ trasmissjoni huwa ogħla minn viruses oħra, il-modi ta’ prevenzjoni, bħal żamma ta’ distanza, ħasil tal-idejn ħafna drabi u libsin ingwanti, huma prattiki li ilna nirreferu għaliha sa mill-ewwel ġurnata,” qalet Deborah.

Kull meta l-Professur Gauci ssemmi każi ġodda fost ħaddiema tal-kura tas-saħħa jew pazjenti miżmuma ġewwa l-Isptar Mater Dei waqt l-aġġornament tagħha ta’ kuljum, l-Infermiera tal-Prevenzjoni u Kontroll tal-Infezzjonijiet jgħinu fit-twettiq ta’ traċċar ta’ kuntatt, u jsegwu stima ta’ jekk kienx hemm xi esponiment sostanzjali għall-każ ikkonfermat.

Noel, Rebecca, Claire u Deborah ukoll kellhom rwol ewlieni biex jinfurmaw lill-persunal mediku permezz ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ dwar l-użu ta’ tagħmir protettiv personali, li jgħenu jindirizzaw iż-żieda qawwija f’dawn il-każijiet.

Claire spjegat li dak li jagħmlu kuljum huma essenzjalment immaniġġjar tar-riskju, iżda b’element uman aktar b’saħħtu.

“Aħna nivvalutaw ir-riskju, niżviluppaw mod kif intaffu u nittrattaw dak li jiġi wara u nisimgħu l-ħtiġijiet u t-tħassib ta’ membri oħra tal-persunal.”

Ftehmu bi ħġarhom mal-kollega tagħhom, l-oħrajn ammettew li, minkejja li kienu infermiera speċjalizzati, dawn l-aħħar xhur kellhom jilbsu ħafna kpiepel oħra. Huma kellhom x’jaqsmu ma’ fornituri, maniġers, inġiniera, u l-bqija – iżda dan ix-xogħol, għalkemm voluminuż, ma jfixkel xejn id-dinamika tat-tim tagħhom, jekk xejn saħħuha.”

Il-komunità tal-Università ta’ Malta qed iżżomm lill-ħaddiema tas-Saħħa siguri u anke ddisinjat maskri stampati 3D apposta biex jgħinu lil dawn il-frontliners.

Rebecca taħseb li n-numru tas-saħħa mentali fuq xi frontliners mediċi kien dovut fil-biċċa l-kbira minħabba r-ritratt negattiv tal-midja tas-sitwazzjoni COVID-19 fuq livell globali u u xi wħud kellhom jitbiegħdu mill-accounts  tagħhom tal-midja soċjali peress li dan kien qed jagħmlilhom ħsara mentali,” qalet.

Għodda waħda li kkontribwiet b’mod ewlieni għat-titjib tal-karriera tagħhom, kif ukoll għall-bini tal-qoxra iebsa tagħhom, hija l-edukazzjoni universitarja tagħhom.

L-erba’ infermiera jżuru l-Għalliema fid-Dipartiment tal-Infermiera fil-Fakultà tax-Xjenzi tas-Saħħa.

Waħda mill-ewwel lezzjonijiet mgħallma lill-istudenti kollha tal-Infermiera fl-Università hija l-kunċett ta’ kura ċċentrata fuq il-pazjent. Dan tathom il-ħila li jpoġġu lill-pazjent fiċ-ċentru ta’ kull waħda mid-deċiżjonijiet li jieħdu, kemm jekk kbar jew żgħar.

Karatteristika oħra li kisbu matul l-edukazzjoni tagħhom hija l-ħtieġa li dejjem jiddubitaw kollox, u qatt ma jieħdu l-affarijiet kif jidhru minn barra. Dan ippermettilhom li mhux biss jibbażaw id-deċiżjonijiet tagħhom fuq dak li jafu, iżda fuq dak li jaħdem l-aħjar f’dik iċ-ċirkostanza partikolari.

Malta sejra tajjeb … imma s-suċċess jista’ jkun perikoluż,” spjega Noel. “Sempliċement għaliex l-ebda jew ftit każijiet ġodda huma kkonfermati f’ġurnata partikolari, xi wħud jaħsbu li huwa tajjeb li jaqbdu ċ-ċwievet tal-karozza tagħhom u jmorru lejn il-bajja. Dan huwa nġust fuq dawk li huma iktar vulnerabbli,” qal, mingħajr ma semma kemm huwa inġust fuqhom ukoll.

Dan mhux iż-żmien li nirrilassaw. Id-distanza soċjali għandha tibqa’ definittivament, ikkonkludew l-infermiera, “u aħna nwiegħdu li nżommu l-impenn tagħna lejn is-sikurezza tal-pazjent u tal-persunal.”

L-applikazzjonijiet għall-programmi fl-edukazzjoni tal-infermiera fl-UM  huma miftuħa online. Id-Dipartiment tal-Infermiera joffri grad full-time u part-time fl-infermiera. Programm ġdid, il-Kors Preparatorju għall-Baċellerat fix-Xjenza (Unuri) fl-Infermiera se jkun miftuħ ukoll f’Ottubru 2020.

Programmi ta’ edukazzjoni għall-infermiera minn barranin huma offruti wkoll permezz tal-Programm tal-Fondazzjoni fl-Infermiera u ċ-Ċertifikat għall-Gradwati ta’ Infermiera li mhumiex fl-UE.

Mistoqsijiet rigward il-programm jistgħu jintbagħtu permezz ta’ email fuq nursing.healthsci@um.edu.mt