“Youthfulness reigns”; “Change not continuity” – MPs about Abela

What were the MPs initial reactions to Robert Abela’s victory?

Robert Abela was elected as the Leader for PL and therefore the new Prime Minister of Malta. MPs from both sides of the House congratulated him for his win in the election against Chris Fearne.

The Minister for Finance Edward Scicluna wrote that youthfulness has gained the upper hand as he promised his allegiance to Abela.

Qed tirbah iz-Zoghzija. Bhalma ghidt ghaz-zewg kandidati nerga nghidu Issa. Qed nwieghed Il-lejalta’ tieghi lil Prim…

Posted by Edward Scicluna on Saturday, January 11, 2020

From the Partit Nazzjonalista, MP Ryan Callus augured Abela on his new role and expressed his hope that Abela recognises Malta’s need for a radical transformation rather than continuity.

Nawgura lil Robert Abela fil-kariga l-gdida li ser ikun qed jokkupa. Ser jiret piz li jirrikjedi bidla radikali fi…

Posted by Ryan Callus on Sunday, January 12, 2020

On the other hand, MP Roderick Galdes said that he was one of those who had encouraged Abela to contest the election. He said that the members of the party “spoke” and they spoke bravely.

Jien kont wieħed minn dawk li ħeġġiġtek biex titfa' n-nomina għal dan l-irwol… kont warajk dakinhar, għadni warajk u…

Posted by Roderick Galdes on Saturday, January 11, 2020

From the Opposition, the MP Marlene Farrugia said that Abela is capable of improving Malta’s integrity and of detoxifying the PL. In spite of this, she acknowledged that although the possibility for this cleanse is present, it is still not known whether the new Prime Minister will actually bring it to fruition.

Can Robert Abela restore Malta’s integrity through the delivery of Justice and Good Governance?Can Robert Abela, push…

Posted by Marlene Farrugia on Saturday, January 11, 2020

The MP mentioned in the Panama Papers who resigned from Ministerial office in 2019 thanked Abela and Fearne as well as  Muscat whose vision prompted positive changes. Konrad Mizzi further thanked all of those who voted.

Awguri Robert li ġie magħżul mill-membri tal-Partit Laburista sabiex iservi bħala l-Prim Ministru u kap tal-Partit…

Posted by Konrad Mizzi on Sunday, January 12, 2020

The PN Member of Parliament Edwin Vassallo called on Abela to show that he is different from Muscat by offering a new mode of governance that upholds among others the farmers’ rights, the rights of the public in general and the appropriate functioning of the judiciary system.

Il-proġett tac-Central Link u l-arroganza tal-Ministru Ian Borg

Nappella lill-PM il-ġdid biex juri li hu differenti minn ta’ qablu sabiex il-gvern ma’ jibqax għaddej romblu fuq il-bdiewa, il-pubbliku u s-sistema ġudizzarja.

Posted by Edwin Vassallo on Sunday, January 12, 2020

Carmelo Abela, Minister for Foreign Affairs stated that the PL has spoken. He also appealed for everyone to unite in following Abela’s lead.

Il-Partit Laburista tkellem. Ningħaqdu wara l-mexxej il-ġdid u nkomplu naħdmu għal Malta🇲🇹 tagħna. Awguri lill-Mexxej u l-Prim Ministru l-ġdid Robert Abela u grazzi lil Chris Fearne.

Posted by Carmelo Abela on Saturday, January 11, 2020

The Opposition MP Godfrey Farrugia congratulated Abela and expressed his vision to work collaboratively as a nation to support Malta.

Awguri Robert u LydiaLkoll jridu nahdmu ghal Malta u pajjizna….Nahdmu ghal vera bidla……

Posted by Godfrey Farrugia on Saturday, January 11, 2020

MP Clayton Bartolo said that he is happy to have been supporting Abela from the very beginning.

Għażiż sieħbi Robert Abela, kburi li kont miegħek sa mill-bidu nett ta’ dan il-vjaġġ. Avventura li ratna nqattgħu ħafna…

Posted by Clayton Bartolo on Saturday, January 11, 2020

MP Manuel Mallia augured every success to Abela, while adding the hashtag “#ManuelMallia2020”.

Nawgura kull success lil Prim Ministru l-gdid Robert Abela fit-tmexxija tieghu. Fl-ghaqda hemm s-sahha. #ManuelMallia2020

Posted by Manuel Mallia on Sunday, January 12, 2020

From his end, the Nationalist MP Carm Mifsud Bonnici did not write anything about the election which determined who will be Malta’s PM and he wished a pleasant Sunday to those who follow him.

Bongu ghalikom lkoll. Il-Hadd t-Tajjeb.

Posted by Carm Mifsud Bonnici on Saturday, January 11, 2020

Other Reactions:

Awguri Robert Abela, Prim Ministru u Mexxej tal-għażiż Partit tagħna, il-Partit Laburista. Inxammru l-kmiem biex f’għaqda waħda inkomplu naħdmu biex l-għażiża Malta tagħna tkompli l-mixja l’quddiem . 🇲🇹🇲🇹

Posted by Chris Agius on Saturday, January 11, 2020

Issa wara l-Prim Ministru l-ġdid tagħna u Mexxej Laburista Dr Robert Abela . Issa partit magħqud u pajjiż magħqud wara l-Prim Ministru u Mexxej ġdid tagħna.

Posted by Anthony Agius Decelis on Saturday, January 11, 2020

Il-jum it-tajjeb.Awguri u prosit lil Robert Abela li ghadu kemm gie elett biex jerfa’ r-responsabbilta` kbira li jservi…

Posted by Evarist Bartolo on Saturday, January 11, 2020

Nawgura lill-Mexxej elett tal-Partit Laburista Robert Abela u nifrahlu tal-fiducja u s-success li kiseb bil-vot…

Posted by Owen Bonnici on Saturday, January 11, 2020

Awguri Robert Abela u Grazzi Chris Fearne 👏Inkunu irgiel u minn issa ponn wiehed wara l-Mexxej gdid tal-Partit Laburista, prosit Robert 👊🏼

Posted by Ian Borg on Saturday, January 11, 2020

Awguri ħabib, Mexxej u futur Prim Ministru. Inwegħdek il-lealtà assoluta tiegħi.

Posted by Byron Camilleri on Saturday, January 11, 2020

Illejla komplejna niktbu l-istorja ta’ suċċess! L-għażla għall-mexxej il-ġdid tagħna 💪🏻 Robert Abela timlieni…

Posted by Clint Camilleri on Saturday, January 11, 2020

Awguri Robert Abela, Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista. Ejja ħalli lkoll flimkien inkomplu naħdmu biex naraw lill-pajjiżna jkompli miexi 'l quddiem. 🇲🇹🇲🇹

Posted by Chris Cardona on Saturday, January 11, 2020

Grazzi Robert Abela – Prim Ministru ta’ Malta u Mexxej tal-Partit Laburista. Ha ssibni spalla ma’ spalla miegħek biex taħdem b’risq il-poplu tagħna u pajjiżna. #ghaqda #lealta

Posted by Justyne Caruana on Saturday, January 11, 2020

Ahna l-Qriema se jkollna Qormi iehor li se jaghmilna kburin, din id-darba bhala Prim Ministru. Awguri Robert Abela, inhares ‘l quddiem biex nahdmu flimkien ghal pajjizna 🇲🇹

Posted by Rosianne Cutajar on Saturday, January 11, 2020

Prime Minister. Robert Abela

Posted by Deo Debattista on Saturday, January 11, 2020

Awguri Robert Abela u Grazzi Chris Fearne.Mil-lum stess inkomplu nahdmu flimkien bhala Partit wiehed wara l-mexxej u l-Prim Ministru.

Posted by Michael Falzon on Saturday, January 11, 2020

Il-ħabib u kollega Robert Abela se jigi ikkonfermat mit-tesserati tal-Partit bħala l-Mexxej u l-Prim Ministru l-ġdid ta'…

Posted by Aaron Farrugia on Saturday, January 11, 2020

Awguri Robert Abela…Mexxej Laburista gdid u Prim Ministru fi ftit sieghat. Bhalma dejjem shaqt, il-lealta' tieghi lejn il-mexxej, il-moviment u lejn pajjizi

Posted by Michael Farrugia on Saturday, January 11, 2020

Nawgura lil Robert Abela, mexxej gdid tal-Partit Laburista. In-nies ghazluk fl-aktar process storiku tal-Partit Laburista … 17,500 ruh semmghu lehinhom f'din il-votazzjoni

Posted by Julia Farrugia Portelli on Saturday, January 11, 2020

nigbdu lkoll habel wiehed wara robert…

Posted by Etienne Grech MD MP on Saturday, January 11, 2020

Grazzi Chris, Awguri Robert.Kienet kampanja li fiha urejtu li t-tnejn għandkom ħafna x’toffru. B’mod immedjat lealta…

Posted by Clifton Grima on Saturday, January 11, 2020

Auguri KapAuguri tà hidma fejjieda favur il- Maltin u l- Ghawdxin kollha.

Posted by Grixti Silvio on Saturday, January 11, 2020

L-għażla saret u l-messaġġ kien b'saħħtu. L-għaqda tkompli tirrenja. Issa wara Kap ġdid u Prim Ministru dalwaqt Robert Abela. Awguri Robert. Aħna warajk biex inkomplu nimxu 'l quddiem. Grazzi Chris Fearne.

Posted by José Herrera on Saturday, January 11, 2020

Malta tisbaħ għal Prim Ministru ġdid, enerġetiku u sod.Partit Laburista determinat li jkompli jkun protagonist…

Posted by Jean Claude MICALLEF on Saturday, January 11, 2020

Awguri Robert Abela, Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista.Bhalma dejjem shaqt, noffri l-lealta' tieghi lejn il-mexxej, il-moviment u lejn pajjizi.

Posted by Joe Mizzi on Saturday, January 11, 2020

Proset lil Mexxej il-gdid @robertabela.mt Grazzi ukoll lil @chrisfearne ghal kampanja tieghu. Illum rebah @partitlaburista. Minn Issa stess #flimkienilquddiem

Posted by Alex Muscat on Saturday, January 11, 2020

Ilbierah intemmet it-tellieqa. F’din l-elezzjoni rebah il-Partit Laburista.Prim Ministru wiehed. Ghalija l-Partit u l-Pajjiz l-ewwel. Awguri Robert u grazzi Chris ❤️🇲🇹 Kont katalist ghall-ghaqda fil-Partit.

Posted by Silvio Parnis on Saturday, January 11, 2020

Eżerċizzju ieħor mill-aktar demokratiku fl-istorja glorjuża tal-Partit Laburista. Il-membri tal-Partit Laburista tkellmu…

Posted by Anton Refalo on Sunday, January 12, 2020

Nawgura lil Robert Abela bhala l-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista u l-Prim Ministru ta’ Malta. Grazzi wkoll lil Chris…

Posted by Silvio Schembri on Saturday, January 11, 2020

Awguri lil Robert Abela l-Mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista u l-Prim Ministru ta’ Malta. Filwaqt li nirringrazzja…

Posted by Edward Zammit Lewis on Saturday, January 11, 2020

Nawgura lill-mexxej il-gdid tal-Partit Laburista Robert Abela kull success fil-hidma li se jwettaq fiz-zmien li gej…

Posted by Stefan Zrinzo Azzopardi on Saturday, January 11, 2020

True colours of Labour shining out. One hopes that the new leadership will simply put a lid on this frenetic assault…

Posted by Claudio Grech on Saturday, January 11, 2020