Segwi: L-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Mons. Galea Curmi

Tista' taqra bil- Malti.

L-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżiljarju l-ġdid ta’ Malta Mons. Joseph Galea Curmi saret fl-4 ta’ Awwissu fil-Katidral tal-Imdina.

Il-Quddiesa ġiet immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna.

Bħala motto tal-episkopat tiegħu, il-Mons. Galea-Curmi għażel il-frażi vitam alere caritate, li tfisser “Ngħożżu l-ħajja bl-imħabba”. Din ġiet ispirata mill-Evanġelu fejn Ġesù ħasel saqajn l-appostli.

Fi kliem l-Isqof Awżiljarju, “Il-ħajja hi sabiħa meta ngħixuha bl-imħabba għax hi l-imħabba li tgħin lill-bniedem isib il-milja ta’ ħajtu, kif uriena Ġesù.”