Power cuts in Gozo on Tuesday

Several localities in Gozo will be affected by power-cuts as Enemalta will be performing maintenance works on its electrical network.

Għajnsielem will be experiencing a power-cut between 4.30am and 8.30am, while Sannat, Rabat and Xewkija will have no electricity between 8.30am and 12.30pm.

Which roads will be affected?

  1. In Għajnsielem: Triq J.F De Chambray, iż-żona taċ-Ċentru tal-Arti, iż-żona tal-Fundazzjoni Arka, Triq Dun Ġużepp Galea Rapa, Pjazza Madonna ta’ Loreto, Pjazza l-10 ta’ Diċembru, Triq ta’ Magħdija, Triq il-Gleneagles, Triq Sant’ Indrija, Triq l-Imġarr Sqaq numru 4, Triq Għajnsielem, Triq il-Ġnien, Triq Dun Speditu Tabone, Triq l-Imġarr, Sqaq Numru 3, Sqaq il-Balliju, Daħla tal-Briegħen, Triq Santu Liju, Triq Ċens l-Għarus, Triq ix-Xatt l-Aħmar u Triq ta’ Briegħen.
  2. In Sannat: Triq il-Gruwa u Triq tal-Lewż.
  3. In Rabat: Triq Patri Ġaċintu Camenżuli, Triq l-Ewrope, Triq MRO. Dirjanu Lanzon u Triq il-Belliegħa
  4. In Xewkija: Triq tal-Lewż, Triq tal-Baqqari u Triq Sant’ Indrija.