Watch: One priest, two deacons ordained in Gozo

Ordinazzjoni Presbiterali u Djakonali - 19/06/2020 - L-Ewwel Parti

Ordinazzjoni Presbiterali ta' Dun Mario Mercieca u Djakonali ta' Fra Etienne Gilson ofmconv u Andrew Grima, bit-Tberik taż-Żjut u t-Tiġdid tal-Wegħdiet Saċerdotali, immexxija mill-E.T. Mons. Mario Grech, Amministratur Appostoliku għal Għawdex, fuq iz-Zuntier tas-Santwarju Ta' Pinu, nhar il-Ġimgħa 19 ta' Ġunju 2020, Solennità tal-Qalb ta' ĠesùL-Ewwel PartiFilming: CVC Media Kummentarju: Francesco Pio AttardKull jedd miżmum mid-Djoċesi ta' Għawdex u l-PBS, Ġunju 2020

Posted by Diocese of Gozo on Friday, June 19, 2020

Tista' taqra bil- Malti.

A priest and two deacons took holy orders at the Ta’ Pinu Sanctuary this afternoon, with Bishop-elect Anton Teuma assisting outgoing Gozo Bishop Mario Grech in the ceremony.

Gozo’s newest priest is Fr Mario Mercieca, while Andrew Grima and Etienne Gilson are the two new deacons.

In a break with tradition, Bishop-elect Teuma was himself formally nominated in Ta’ Pinu on Wednesday.