Newsline: Il-Knisja Kattolika għandu jkollha leħen fil-midja?

Newsline tas-Sibt, 11 t’Awwissu 2018 jiddiskuti l-bżonn li l-Knisja Kattolika f’Malta jkollha leħen fl-oqsma kollha tal-midja lokali u dan fl-isfond tas-separazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat, kif ukoll f’soċjeta’ Maltija li qed tiġi dejjem aktar influwenzata minn Ewropa sekulari u materjalista.

Diskuss ukoll l-għan u l-irwol tal-grupp ġdid Catholic Voices Malta. 

Preżentazzjoni ta’ David Vassallo u Desmond Żammit Marmarà. Newsline jixxandar kull nhar ta’ Sibt fl-10am fuq RTK 103FM.