Will Muscat be working to introduce abortion?

Who militates for civil rights is in favour of life – the Archbishop

Tista' taqra bil- Malti.

In his farewell speech as a leader of the Labour Party, Dr Joseph Muscat spoke in a way which several observers interpreted as being a veiled commitment that in the future months he would be advocating for the introduction of abortion.

Muscat said that in the area of civil liberties “society has a lot of delicate discussions which need to be addressed”. He further said that “there are civil liberties where every individual, each man and above al each woman – these need to be free to make their decisions freely”.  

The Archbishop tweeted

In a tweet on Saturday, Archbishop Charles Scicluna wrote that “ Anybody who has the best interests and the civil liberties of “future generations” truly at heart will promote a culture of life and responsible love where the rights of the unborn are promoted and protected. ”

The Archbishop’s tweet was understood to be in reply to Muscat’s exit speech.  

They do not know the way our youths think – Muscat

In his exit speech at the Kordin Sports Pavillion, Muscat said that he will be working on a progressive agenda. He added that “those who think that in the area of civil liberties we have done everything, they have no clue as to how our youth think and speak.”

Muscat expressed the belief that this new venture of his will be controversial. He said that even if “I will not be everyone’s cup of tea when I take on these positions but I feel a debt to the future generations with whom we need to stand shoulder to shoulder so that those rights which until today are simply spoken of on the quiet in society, will be openly debated”.

Why was this speech interpreted as pro-abortion?

Muscat did not, at any time, refer to abortion but it is significant that at no time did he refer to this ‘civil right’ he intended to work for.  Muscat indicated however that his right pertained  “above all every woman”  and that it will be a delicate and controversial discussion. The phrase “above all every woman” is likely to exclude the hypothesis that he was talking in favour of euthanasia and not in favour of abortion.

Muscat had, until yesterday, spoken against the introduction of abortion but then he had, in the past also spoken against the introduction of same-sex marriages. Lately, Muscat’s only reference to abortion had been when he had said that the Labour party had no mandate to introduce abortion.

Significantly in his Kordin Speech, Muscat said that now he was free to work “without the burden of rank and electoral programs” and added that he would, therefore, be “more at liberty to say what he really thinks and how his thinking had evolved on the matter of civil rights”. An observation made by several pundits was: As Muscat’s thinking on same-sex marriage had evolved from against to pro, it could well be that his thinking on abortion followed the same path.

Fearne and Abela against abortion

Both Deputy Prime Minister Chris Fearne and Labour MP Robert Abela told Newsbook.com.mt that they are against the introduction of abortion in our country. At the time of writing, these two gentlemen were awaiting the results of the Leadership Race.

***** **** **** **** **** **** ****

Extract from the latest Joseph Muscat speech as head of the PL

Friday 10th January

… L-impenn politiku tiegħi se jkompli ukoll għal ftit zmien ieħor fil-Parlament. Wara se ninvolvi ruħi f’zewg oqsma: l-ewwelnett fejn hemm l-aktar bzonn: fuq libertajiet civili, fuq agenda progressiva. … Ngħid biss li min jaħseb li fil-libertajiet civili għamilna kollox għadu ma jafx lill-uliedna x’qed jaħsbu, kif jitkellmu. Dawk iz-zgħazagħ tal-generazzjoni 16 li tajnihom id-dritt tal-vot, dinja differenti minn dak li nafu ahna, lingwa differenti fejn l-ambjent – u hawnhekk għandi dispjacir ieħor – jigi ħafna ‘l quddiem fil-mod ta’ kif jgħixu. Mhux il-kuncett ta’ ambjent kif nifhmu llum li huwa ferm limitat, izda idea ta’ mudell ekonomiku gdid.

Izda lura għal-libertajiet civili. Fadlilna dibattiti kbar u delikati x’nagħmlu bħala socjeta. Dwar libertajiet civili fejn kull individwu, kull ragel u fuq kollox kull mara – dawn iridu jieħdu d-decizjonijiet tagħhom fil-liberta. Drajtuni ngħidha kif inħossha, ngħid anke meta nemmen li nkun zbaljajt. Meta fl-2008 fil-kampanja għall-mexxej kont bdejt nitkellem dwar il-kampanja għad-divorzju ħafna qaluli li qed nissogra u li naf nitlef dik l-elezzjoni, forsi dak li ridt ma nafx. Qaluli se ddur il-Knisja kontrik u jigrilek bħal Mintoff. Imbgħad gie r-referendum u ma ridunix nieħu pozizzjoni. Qaluli se titlef ir-referendum u tkun garrabt telfa qabel l-elezzjoni u nitilfu l-elezzjoni. Qaluli tieħux pozizzjoni għax hemm min huwa diga lest għalik. U hekk ukoll għamilt fir-referendum dwar il-kacca, avolja ma kinitx pozizzjoni popolari, ma qlajt grazzi mingħand ħadd anzi kien hemm min nesa malajr ħafna. Xorta dejjem għedt dak li nemmen u qatt ma tlifna, għax naf li n-nies jaccettaw l-opinjoni u jagħmlu l-għazliet tagħhom b’serenita u b’rispett reciproku. Għalhekk inħares il’ quddiem li mingħajr il-piz ta’ karigi u programmi elettorali se nkun aktar fil-liberta li ngħid dak kollu li nemmen u kif evolva l-ħsieb tiegħi dwar libertajiet civili. Mhux kulhadd se jarani sabiħ meta jasal dak iz-zmien imma nħoss id-dejn mal-generazzjonijiet li jmiss li fejn se jkun hemm bzonn inkun spalla ma spalla maghhom, biex dawk id-drittijiet li sallum għadhom kliem imlissna minn taħt l-ilsien fis-socjeta jibdew jigu dibattuti wkoll.

Beħsibni wkoll ninvoli ruħi f’passjoni kbira oħra tiegħi: il-qasam sportiv, bi progett li jkollu l-kburija nazzjonali bħala l-għan ewlieni tiegħu.