Keith Schembri resigns from Labour Party

Tista' taqra bil- Malti.

Keith Schembri has just announced on Facebook that he wrote to Daniel Micallef, President of the Partit Laburista, informing him that he was resigning from the PL.

Schembri, the former chief of staff at the OPM, said that he took note on the debate on social media which was causing division amongst supporters of the PL. He added that he does not want his name to be used in any way to cause division in the party.

Former Labour MP Deborah Schembri leapt to Keith Schembri’s defence after the CEO to ONE Productions Jason Micallef said that Schembri should be fired from the Labour Party. She said that she agrees with the rule of justice but she insisted that the Court should first identify what Keith was exactly guilty of before the Labour Party dumped him, given that there are no accusations against him as yet.

Meanwhile, PL Deputy Leader Chris Cardona has called for the exclusion of Keith Schembri, former OPM Chief of Staff and close friend and associate of current PL Leader Joseph Muscat, from the Partit Laburista. Cardona called for his expulsion “immediately, before it is too late”.

Read Keith’s letter hereunder:

Sur President,

Qed niktibklek din l-ittra wara numru ta’ messaggi li jikkoncernaw lili, li rajt fuq social media.

Jien minn dejjem emmint fil-moviment Laburista li nholoq taht it-tmexxija ta’ Dr. Joseph Muscat, u dejjem emmint fil-valuri ta’ dan il-partit.

Ma nixtieq qatt li ismi jigi uzat u nkun il-kagun li tinholoq firda fil-Partit Laburista.

Tkun u tibqa Laburist mhux sempliciment ghax tkun membru tal-partit ,kif jixhdu l-eluf ta sostenituri ta’ nies li jemmnu fil-parit u li lili dejjem gabuli rispett.

Ghaldaqstant nixtieqek tikkonsidra it-tessera tieghi fil Partit Laburista bhala wahda mwaqqfa.

Nemmen minghajr riservi fil-kapacita tal-moviment Laburista li jkompli jkattar u jqassam il-gid lill-poplu Malti. Nemmen li il-Partit Laburista ghandu futur sabih quddiemu li ha jkompli iwasslu ghal iktar rebhiet elettorali.

Ha nibqa dejjem leali u nkun qieghed hemm, ghal kemm-il darba il-partit Laburista ikollu bzonni.

Konvint li il-verita ser tohrog kollha biex kulhadd ikun jista jaraha, anki min iggudikani sempliciment fuq allegazzjonijiet infondati.

Tislijiet

Keith Schembri