Emmanuel

Hekk kif ninsabu fit-tieni Ħadd tal-Avvent, il-vangelu jgħidilna: “Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.” U int kif qed tħejji ruħek għall-festa tal-Milied?

Bi preparazzjoni għall-festa tal-Milied, Fr Robert Galea nieda diska bl-isem ‘Emmanuel’. Fr Robert qed jagħti servizz tiegħu f’Melbourne l-Awstralja.