Ebda interess għall-kumitat lokali tal-Virtù

Ebda kandidat ma wera interess sabiex jimla’ l-post vakanti ta’ Audrey Mifssud.
Dan wara li hi irriżenjat mill-kumitat Amministrattiv tal-lokalità tal-Virtù fir-Rabat.