€40,000 għal atleti Maltin li ġabu riżultati tajbin fl-isport

Luke Zerafa

Il-Kumitat Olimpiku Malti ħabbar investiment ta’ €40,000 li se jitqassam fost atleti żgħażagħ li wrew jew diġà taw xi riżultati notevoli fl-isport li jipprattiakw. L-Iskema Youth Elite qed timmira li tipprovdi opportunitajiet biex tħejji, u tappoġġja l-atleti l-aktar promettenti biex fil-futur iġibu lejn Malta aktar medalji.

L-atleti intgħażlu abbażi tal-prestazzjonijiet attwali tagħhom u wara li saru diskussjonijiet mal-kowċis tagħhom u l-Federazzjonijiet Nazzjonali. L-atleti tqiegħdu fi tliet livelli ta’ finanzjament – Podju, Elite u Promettenti.

L-atleti li se jibbenefikaw mill-fond Youth Elite huma dawn li ġejjin:

Podju

Golf: Laurens Schulz Doering

Tennis tal-mejda: Anthea Cutajar

Sailing: Richard Schultheis

Squash: Kijan Sultana

Tenpin Bowling: Sara Xuereb

 

Elite

Athletics: Mireya Cassar, Rachela Pace, Kurt Zahra

Badminton: Ksenija Simic

Cycling : Matthew Galea Pirotta

Gymnastics : Ella Borg, Tara Vella Clark

Karate: Alexandra Gatt

Sailing: Antonia Schultheis, Saul Vassallo

Sparar: Nico Sciberras

Squash: Lijana Sultana

Għwam: Luke Ellul Sullivan, Sasha Gatt, Andrea Mallia, Rudi Spiteri, Leah Tanti, Martina Valletta

Table Tennis: Conrad Puli, James Vella Vidal

Tennis : Liam Delicata

Tenpin Bowling: Matthew Magro, Andrea Mallia

Triathlon: Pavel Dalli, Emilia Vella

Weightlifting: Tenishia Thornton

 

Promettenti

Archery: Kristian Galea

Athletics: Sara Bartolo, Sarah Chouhal, Alessia Cristina, Luca Farrugia, Jacob Greengrass, Sean Spiteri, Jeremy Zammit

Badminton: Isaac Axisa, Lauren Azzopardi, Francesca Clark, Isaac Ellul

Karate: Matthew Vella

Judo: Estelle Camilleri, Kristy Cauchi

Sparar: Matthias Azzopardi, Mariah Busuttil

Għawm: Andre Camilleri, Emily Grech Carr

Weightlifting: Rylee Borg