€170,000 f’fondi għal 63 grupp ta’ żgħażagħ

DOI / Clifton Fenech

Waqt ċeremonja fil-bini tal-Aġenzija Żgħażagħ, 63 grupp ta’ żgħażagħ ibbenifikaw mill-iskemi ta’ A4U, BeActive u t-Taħriġ Mużikali taż-Żgħażagħ fil-Każini tal-Banda, bl-ammont totali tal-għotjiet jammonta għal €170,000.

DOI / Clifton Fenech

Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat Clifton Grima tenna li inizjattivi bħal dawn iwasslu għall-proġetti innovattivi miż-żgħażagħ u b’hekk jikkontribwixxu b’mod attiv fis-soċjetà Maltija.

Matul din is-sena, taħt l-iskema ‘It-Taħriġ Mużikali taż-Żgħażagħ fil-Każini tal-Banda’, se ikun hemm total ta’ 23 proġett. L-għan ta’ din l-iskema huwa li turi l-kapaċità tal-iskejjel tal-mużika fi ħdan id-diversi każini tal-banda bħala spazji li fihom jagħtu s-setgħa liż-żgħażagħ biex juru t-talenti tagħhom.

Il-każini tal-banda jistgħu jagħżlu li jissottomettu proposti taħt żewġ skemi ta ’għajnuna finanzjarja. Skema A, għal clubs individwali tas-solo band, u Skema B għal proposti minn gruppi ta’ każini tal-banda li ma jaqbżux l-10 inizjattivi.

L-iskema A4U tipprovdi għajnuna finanzjarja biex l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ itejbu l-operat tagħhom. Permezz ta’ din l-inizjattiva, l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ jinvestu f’għodda li minnhom jistgħu jibbenifikaw. Mill-banda l-oħra, l-iskema ‘Be Active’ hija skema ta’ fondi li tingħata lil gruppi ta’ żgħażagħ li jkunu pproponew ideat għal inizjattivi volontarji li jistgħu jsiru bi sħab mal-istess aġenzija.