Vot ta’ fiduċja b’saħħtu favur ir-Rapport dwar l-Istrateġija għall-SMEs

  Dr Josianne Cutajar MEP

  Il-Kumitat Ewropew għall-Industrija, Riċerka u Enerġija, l-ITRE, għadu kemm ivvota favur ir-Rapport għall-Istrateġija Ewropea tan-Negozji Żgħar u Medji (SMEs) b’maġġoranza assoluta ta’ 69 vot favur minn 73 vot.

  Dan il-pass kruċjali fuq livell Ewropew ra l-ħidma sfieqa tiegħi bħala negozjatriċi fuq dan ir-rapport f’isem is-Soċjalisti u Demokratiċi, fejn kelli rwol importanti sabiex jidħlu diversi emendi kruċjali u bżonnjużi.

  L‐Istrateġija tal‐UE għall‐SMEs għal Ewropa sostenibbli u diġitali tappoġġja lill‐SMEs Ewropej billi ssaħħaħ il‐kapaċitajiet tagħhom biex jadattaw għall‐isfidi tal‐hekk imsejħa ‘climate neutrality’, tgħinhom igawdu l‐benefiċċji tad‐diġitalizzazzjoni, tindirizza l‐burokrazija li jaffaċċjaw l‐SMEs, u ttejjeb l-aċċess tagħhom għall‐finanzi.

  Fost it-temi li imbuttajt b’suċċess u li sħaqt li jkunu fuq dan ir-rapport, hemm dawk marbuta mat-tranżizzjoni ħadra u kif se ngħinu lill-intrapriżi żgħar u medji biex jaħsdu wkoll l-opportunitajiet li jeżistu f’dan il-qasam. Tema oħra hija dik li nżidu l-ammont ta’ gradwati f’suġġetti STEM u li nsaħħu l-ħiliet fil-qasam diġitali, fejn kull ma jmur qed naraw kif kull settur, inkluż dawn in-negozji, qed jiġu dipendenti fuq it-teknoloġija moderna.

  Assigurajt ukoll li dan ir-rapport isejjaħ sabiex ikun hemm studju tal-ostakli li qed iżommu lin-nisa lura milli jiftħu l-kumpanija tagħhom jew ikollhom kariga għolja f’negozju, flimkien ma’ enfasi fuq il-ħiliet u t-taħriġ biex nindirizzaw din ir-realtà.

  Insemmi wkoll l-importanza tal-innovazzjoni f’dan il-qasam, kif ukoll il-flessibilità li għandha tkompli tingħata fejn tidħol għajnuna mill-istat lill-intrapriżi żgħar u medji li huma żvantaġġjati minħabba li ġejjin minn reġjuni remoti jew gżejjer żgħar bħal tagħna.

  L‐għan inizjali kien li nimmodernizzaw l‐operat tan‐negozji ż‐żgħar, nagħmluh aktar effiċjenti u nadif, inkluż billi nħeġġu proċess ta’ diġitalizzazzjoni. Filwaqt li l‐għanijiet prinċipali nżammu, l‐istrateġija ħadet xejra oħra bl‐imxija tal‐pandemija hekk kif in‐negozji ż‐żgħar ġew bżonn ħafna attenzjoni, assistenza u fiduċja biex ikomplu jagħtu s‐servizzi u jipproteġu x‐xogħol. Tajjeb nifhmu li aktar minn 95% tan‐negozji fl‐Ewropa huma meqjusin bħala SMEs– allura toħroġ ukoll – anki lokalment – l‐importanza li jkunu megħjuna l‐ħafna ħaddiema li jiddependu fuq l‐SMEs.

  Irridu nkomplu naħdmu bis-sħiħ biex nerġgħu nkebbsu l‐fiduċja fl‐SMEs u nkomplu nagħtu l‐għajnuna ħalli jsalvaw kemm in‐negozji kif ukoll il‐ħaddiema tagħhom li minnhom jiddependu wkoll eluf ta’ familji.