Vlogg: L-abort f’Malta? Mhux f’ismi!

     

    Vlogg ta’ Ivan Grech Mintoff, promotur favur il-ħajja.