Blogs

Servizzi fil-Komunita

Illum nitkellmu ħafna dwar l-importanza ta’ servizzi fil-komunita u dan għaliex aktar ma nkunu qrib in-nies aktar nkunu konxji ta’ dak li qed jesperjenzaw u aktar nistgħu nwasslu s-sapport meħtieġ fil-ħin. Importanti ukoll għaliex fil-komunita innifisha hemm ħafna riżorsi u jekk u meta ngħarfu nikkoordinawhom, dan iħalli ħafna ġid. Hemm ħafna volontarjat u ħana nies li veru jimpurtahomminn ħaddieħor. Lkoll flimkien kapaċi nagħmlu dinja aħjar.

Ħarrisa tal-ħolqien kollu

Fid-dsatax ta’ Marzu ta’ din is-sena (2013), smajna l-omelija tal-Papa Franġisku hekk kif ħa f’idejh it-tmexxija tal-Knisja Kattolika. Kien Jum San Ġużepp u l-Papa tkellem fuq l-rwol li kull wieħed u waħda minna għandu bħala ħarries tal-ambjent u tal-ħolqien kollu.

Ħarrisa tal-ħolqien kollu

Fid-dsatax ta’ Marzu ta’ din is-sena (2013), smajna l-omelija tal-Papa Franġisku hekk kif ħa f’idejh it-tmexxija tal-Knisja Kattolika. Kien Jum San Ġużepp u l-Papa tkellem fuq l-rwol li kull wieħed u waħda minna għandu bħala ħarries tal-ambjent u tal-ħolqien kollu.

Brażil, Missjoni, Twitter

Il-Brażil laqatni għall-ġmiel tiegħu, kif ukoll laqtuni ħafna esperjenzi diretti ta’ inġustizzja soċjali; min għandu ħafna u min għandu ftit. Il-pajjiż tant hu rikk u tant hu sabiħ li jokrob biex ikun hemm qsim iktar raġonevoli tal-ġid.

Idea jew Proposta

Huwa importanti li l-problemi ta' Għawdex ikunu fuq l-aġenda Nazzjonali, imma huwa daqshekk ukoll importanti li d-deċiżjonijiet li issiru, ikunu meqjusa u li jwasslu għal Għawdex li jixraq lill dan il-pajjiż. Għawdex mhux problema waħda għandu, imma diversi problemi marbuta ma xulxin, u dawn l-stess problemi diġa qegħdin magħna, mhux ġejjien xi ħames jew seba snin oħra għaliex jista ikun tard wisq.

The Euro Crisis: Will it be another Autumn of Discontent?

The International Monetary Fund forecasts that the recession in the euro zone will be worse than originally expected. A round-table of reports from countries sounds more like a war bulletin. Greece is falling behind in reforms with over 15,000 public officers losing their jobs between this year and next.

L-Użura

Dan l-aħħar l-użura issemmiet kemm il-darba meta ħareġ fil-media li jista jkun hemm xi konnessjoni mal-każijiet kriminali li ġraw dan l-aħħar f’pajjiżna. Għalhekk għamilt ftit stħarriġ biex nifhem aħjar dan is-suġġett u naqsam ftit ħsibijiet fuqu. Irrid inkun ċara li fix-xogħol tiegħi mhux l-ewwel darba li ltqajt ma nies li huma maqbuda fl-użura, huma nies vulnerabbli minħabba fatturi varji li jkun hemm f’ħajjithom – u imbagħad l-użura tagħmilhom aktar vittmi.

There is Hope for Youth

I start off with some dismal data: 23% of people younger than 25 years in Europe are seeking employment. This goes up to 50% in Spain and Greece. The OECD estimates that 26 million of young people (15-24 years old) in developed economies are unemployed. Seventy five million young people in the world are looking for a job according to the ILO. Most of those who are employed are working on temporary, definite contract, part-time or casual employment. In Germany youth unemployment stands at 7.6%. In Malta, youth unemployment stands at 16.2% but growing.

Family Workshops

F’ħafna mid-diskussjonijiet li jkollna fuq is-servizzi li nipprovdu niffukaw ukoll fuq kif nistgħu ngħinu aktar lil min jeħtieġ xi servizz minn waħda mill-aġenziji tal-Fundazzjoni sabiex apparti li nindirizzaw il-problema li jkollu meta jħabbat il-bieb tagħna, insaħħu aktar lil dak li jkun sabiex dejjem jevita li jidħol f’aktar diffikultajiet. F’waħda minn dawn id-diskussjonijet iddeċidejna li nagħmlu workshops jew laqgħat apposta li qed insejħulhom family workshops. L-għan joħroġ mill-prinċipju ta’ prevenzjoni sekondarja.

Banks matter even more

The banking industry has a bad name. The collapse of Northern Rock in the United Kingdom in 2007 followed by the dramatic fall of Lehman Brothers in September 2008 which sparked the financial crisis and consequently the sovereign debt crisis of 2010 has dented the trust that people had in financial institutions in general. Besides the pure economics explanation to the crisis, there is a normative economics interpretation – it was all a matter of greed, dishonesty, lack of transparency and misplaced objectives.