Blogs

Ikla Tal-Milied

Il-pandemija: tagħmlux ikliet tal-Milied!

Fil-Milied, huma ħafna dawk il-familji Maltin li għandhom it-tradizzjoni li jiltaqgħu mal-qraba tagħhom għall-ikla tal-Milied. Normalment, in-numru ta’ nies li jattendu għal dawn l-ikliet...
Art Agrikola

Inħarsu lill-inkwilini bdiewa mill-iżviluppaturi!

L-implikazzjonijiet tas-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali favur is-sidien ta’ art maħduma minn inkwilin bidwi huma verament tal-biża’. Dan jista’ jwassal biex numru ta’ bdiewa jitilfu r-raba’...
Quddiesa funebri ta' Prof. Friggieri; Ritratt: Miguela Xuereb

Għażiż Oliver,

Ma kienx hemm għalfejn nagħmel appuntamenti biex niġi nkellmek fl-uffiċċju tiegħek. Bħal qalbek, il-bieb tal-kamra tiegħek fl-ewwel sular tal-fakultà tal-Arti dejjem kien ikun miftuħ....
Alex Agius Saliba in the EP in Strasbourg

Pass eqreb biex ikollna r-Right to Disconnect f’Malta

Nesprimi s-sodisfazzjon kbir tiegħi għall-aħbar li l-Gvern Malti qed jaspira li jintroduċi qafas leġiżlattiv li jinforza legalment ir-Right to Disconnect f’Malta.Dan tħabbar nhar il-Ħamis...
Il-Facilita-Korrettiva-ta-Kordin

Hemm bżonn ta’ riforma kbira fil-ħabs!

Jien kont naħdem bħala Kordinatur tat-Taqsima tal-Edukazzjoni fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin bejn l-1997 u l-2009, jiġifieri domt tnax-il sena naħdem hemm full-time. Fl-1998, il-Gvern...

Għadha hemm it-tifsira tal-Milied?

Erġajna qed naħsbu għall-Milied. F’Malta kuntrarjament għal ħafna pajjiżi Ewropej nibdew naħsbu minn kmieni u ferm qabel il-jiem tal-Avvent.Iżda dan fih xi tifsira partikolari?Ifisser...
Dr Alex Agius Saliba

Il-pandemija u n-negozji ż-żgħar

Kienet diskussjoni mqanqla dwar il-ħidma diġitali għall-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju. Avveniment virtwali organizzat mis-sit awtorevoli Politico.   Kien ta’ pjaċir għalija li r-rapport tiegħi,...
Josianne Cutajar in the EP in Brussels

Irridu nkunu spalla effettiva għan-negozji żgħar u medji tagħna

Irridu nkunu ta’ spalla effettiva biex in-Negozji kollha Żgħar u Medji (SMEs) mhux biss jirpiljaw mid-daqqa li ħadu minn din il-pandemija, iżda jgawdu mill-opportunitajiet...
Kampanja, ambjent

Nappoġġjaw il-ġlieda favur l-ambjent

Waħda mill-akbar kwistjonijiet attwali fil-pajjiż hija dik dwar kif nistgħu nħarsu l-ambjent ta’ madwarna milli jkompli jinqered minn żvilupp bla rażan. Kulħadd jaf li...
children-going-to-school

Dawn l-imberkin tfal!!

Niggustawhom, jirrabjawna, nammirawhom, nagħmlulhom kuraġġ, jinkwetawna, jiddiżapuntawna, jagħmluna kburin... dawn huma t-tfal tagħna. Filwaqt li qed jgħixu fi żmien delikat ħafna, hu żmien sabiħ...