Impatti detrimentali fuq is-saħħa fiżika u mentali tal-impjegati

  Alex AGIUS SALIBA in the EP in Strasbourg

  Read in English.

  Li l-impjegati jitpoġġew taħt pressjoni biex ikunu dejjem disponibbli għandha impatti detrimentali fuq is-saħħa fiżika u l-benesseri mentali u tikkomplika l-kisba tad-drittijiet fundamentali tas-saħħa u s-sigurtà, kif ukoll il-limitazzjonijiet fuq il-ħin tax-xogħol, ir-remunerazzjoni u l-kumpens.

  Għall-ewwel darba, sal-aħħar tas-sena, il-Parlament Ewropew huwa mistenni jadotta rapport fuq inizjattiva proprja dwar dan is-suġġett. Ir-rapport se jkollu l-għan li jissalvagwardja s-saħħa mentali u fiżika tal-ħaddiema u d-dritt tagħhom li jiskonnettjaw diġitalment speċjalment fiż-żieda riċenti tal-arranġamenti tat-teleworking minħabba l-kriżi COVID-19.

  Matul id-diskussjonijiet, tkellimt b’mod ċar fuq il-pożizzjoni tiegħi, u sħaqt li fuq livell Ewropew għandu jkun hemm dritt ġenerali għall-iskonnettjar li jiċċara u jsaħħaħ id-dritt tal-ħaddiema li jiskonnettjaw minn “apparat relatat max-xogħol u li jkunu jistgħu ma jirrispondux għal talbiet relatati max-xogħol mingħajr ma jiffaċċjaw konsegwenzi negattivi.

  Matul il-kriżi COVID-19, ħafna kumpaniji ħaddmu arranġamenti ta’ telework, u huwa mistenni li dan il-metodu jsir dejjem aktar komuni wara l-pandemija. Huwa minnu li x-xogħol remot iżid il-flessibbiltà u joffri għadd ta’ vantaġġi, iżda hemm ukoll xi riskji li jeħtieġ li jiġu indirizzati b’rabta mas-saħħa u l-benesseri tal-ħaddiema.

  Id-dritt għal skonnessjoni huwa dritt eżistenti għal kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti, tant meħtieġa għall-benessri tal-ħaddiema kollha kemm jekk ikunu d-dar mal-familja tagħhom filgħaxija, waqt il-vaganzi, iżda speċjalment meta jkunu qed jaħdmu bit-telework fejn hemm tendenza li l-ħin tax-xogħol ikun aktar diffiċli biex jiġi rispettat. It-teleworking huwa ta’ tħassib għaliex skont l-esperti jista’ tabilħaqq iwassal għal kultura ta’ always-on li tista’ tkun ikkaratterizzata minn sigħat twal ta’ xogħol, nuqqas ta’ mistrieħ, kunflitt bejn ix-xogħol u l-familja, u livell għoli ta’ intensità tax-xogħol, li jwassal għal stress, ansjetà u burnout.