Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ: Festa ta’ Fidi

  L-esperjenza tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ hija dejjem esperjenza straordinarja ta’ fidi. Fidi mgħixa, fidi ċċelebrata, f’kuntest ta’ familja kbira. L-ispettaklu ta’ eluf u eluf ta’ żgħażagħ miġburin madwar il-Qdusija Tiegħu il-Papa, huwa dejjem spettaklu li jġib ferħ u anki diversi mistoqijiet: għaliex iż-żgħażagħ Kattoliċi huma milquta tant minn personaġġ li ħafna drabi li huwa ħafna ikbar minnhom fl-età? Għaliex il-kliem tal-Papa jħalli effett tant profond f’dawn iż-żgħażagħ? 

  Il-kriterji tad-dinja ma jgħinuniex wisq biex nifhmu l-fenomenu straordinarju tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Ser ikolli x-xorti nkun parti minn din l-esperjenza f’Rio de Janeiro.  Meta wieħed jidħol fil-website tal- Jum Dinji taż-Żgħażagħ ta’ Rio de Janerio – www.rio2013.com/en –  jirrealizza kemm sforzi kbar ta’ organizzazzjoni u ta’ solidarjetà jirrikjedi avveniment daqshekk qawwi daqs il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ.

  Il-kontinġent Malti ta’ żgħażagħ, għażel li jagħmel esperjenza ta’ volontarjat qabel jiċċelebra il-fidi tiegħu. Jiena nsellem din l-għażla li ż-żgħażagħ tagħna jgħixu l-fidi, waqt li jiċċelebraw il-fidi. Jiena ser inkun wieħed mill-Isqfijiet katekisti fil-ġimgħa tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ f’ Rio de Janeiro u propju bħalissa qed inżur il-missjunarji tagħna fil-Brażil. Huma wkoll għamlu għażla qawwija snin ilu li jħallu din l-art ħelwa u jagħtu ħajjithom għal art ħafna ikbar, b’lingwa totalment differenti, ambjent differenti, staġuni bil-maqlub tagħna, għaliex meta aħna għandna s-sajf, fil-Brażil ikun ix-xitwa. U fl-istess ħin, baqgħu hemm, jagħtu ħajjithom għall-poplu tal-Brażil. Huwa ta’ unur kbir għalina l-Maltin u l-Għawdxin.

  Il-katekeżi ta’ tħejjija għaż-żgħażagħ f’dawn il-ġranet, hija ċċentrata fuq t-tama u anke fuq il-missjunarjetà. Aħna u nsibu t-tama tagħna f’Ġesù Kristu, nsibu wkoll il-qawwa li nafdaw ħajjitna lilu. Din il-qawwa u din il-fiduċja li aħna nħossu fih, u hu jagħti lilna l-qawwa biex inwassluhom lill-oħrajn. Mijiex proposta ta’ vokazzjoni reliġjuża jew saċerdotali imma proposta li kull Nisrani ikun missjunarju. Ovvjament, hija ħaġa sabiħa li tinnota u tara li waqt l-Jum Dinji taż-Żgħażagħ jiġu mmaturati ħafna vokazzjonijiet għas-saċerdozju, għall-ħajja reliġjuża u anke għaż-żwieġ, u din hija barka speċjali mill-Mulej li din il-festa ta’ fidi tqanqal lill-qlub taż-żgħażagħ biex jiskopru t-triq li twassalhom għall-Qdusija, ir-rieda ta’ Alla f’ħajjithom.

   

   ✠ Charles J. Scicluna

  Isqof Awżiljarju u Vigarju Ġenerali ta’ Malta

   

  English Translation: 

  World Youth Day – A celebration of faith

  The occasion of World Youth Day is always an extraordinary experience of faith. Lived faith, celebrated faith, within the context of a large family.  It is such a sight to see thousands and thousands of young people, gathered together around His Holiness the Pope.  It is a joyful spectacle which triggers off several questions:  why do so many personalities, who are often more advanced in age, leave such an impression upon Catholic youth? Why do the words of the Pope have such a profound effect upon these youngsters? 

  Worldly criteria does not help us to understand the extraordinary phenomenon of World Youth Day.  I am fortunate enough to be part of this experience in Rio de Janeiro.  On accessing the website of the World Youth Day of Rio de Janeiro  – www.rio2013.com/en –  one immediately realizes how immense are the efforts and the level of solidarity that are required in order to organize an influential event such as World Youth Day.

  The Maltese contingent, which is composed of youths, chose to take up a voluntary work programme before celebrating their faith.  I hold in high esteem the choice which they made – a choice to live their faith concretely as they go about celebrating it.  I shall be one of the catechist Bishops during World Youth Day in Rio de Janeiro and for this reason, I am presently visiting our missionaries in Brazil.  Years ago, they too made a determined choice to leave our beautiful island and offer their lives for service on a much larger continent, where the language and environment are so different, and where the seasons are the reverse of what we experience in country: when it’s summer in Malta, it’s winter in Brazil. 

  During these days, the preparatory catechesis for youths is centered around hope and the missionary vocation.  As we place our hope in Jesus Christ, we also find the strength to entrust our lives to Him.  It is He who gives us the force to pass on to others this strength and this trust in Him which is kindled inside our hearts.   This is not an invitation to religious life or to the priesthood but an invitation for every Christian to be a missionary.  Obviously, it is positive to note that during World Youth Day, many youth are inspired to respond to a call to the priesthood, to religious life and even to married life.  It is indeed a special grace bestowed by God during the time of this celebration of faith which makes it possible for young people to open up their hearts to discover the path which leads them to holiness, to the will of God in their lives.

  ✠ Charles J. Scicluna

  Auxiliary Bishop and Vicar General of Malta