Hija l-Garanzija għaż-Żgħażagħ biżżejjed?

  Mexxejja fl-Ewropa u madwar id-dinja qed jittamaw li l-2014 se tkun sena ta' rkupru mill-agħar tal-kriżi ekonomika u finanzjarja.
  Madankollu, meta niġu għall-qgħad taż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea (UE), ma jidher li hemm l-ebda dawl fit-tarf tal-mina, ħlief għal xi ftit eċċezzjonijiet. Il-qgħad taż-żgħażagħ kienet fuq żieda kontinwa mill-bidu tal-kriżi ħames snin ilu u, skont il-Eurostat (Direttorat tal-Kummissjoni Ewropea li tipprovdi informazzjoni statistika), issa laħqet medja ta' 23.5% .
  B'mod aktar speċifiku, kien hemm żieda ta ' l-"NEETs ," iż-żgħażagħ li mhumiex qegħdin f'impjieg, fl-edukazzjoni jew taħriġ. Skont Eurofound – hemm 14-il miljun żgħażagħ Ewropej jaqgħu f'din il-kategorija .
  Din is-sitwazzjoni ser tħalli effetti fit-tul. Il-problema kienet partikolarment akuta fin-naħa ta’ isfel tal-Ewropa – il-Greċja , il-Portugal, Spanja, l-Italja u l-Kroazja – fejn madwar wieħed minn kull żewġ persuni żgħażagħ huma mingħajr impjieg. Ħafna mill-membri Ewropej tal-Lvant ġodda, inklużi r-Rumanija u l-Bulgarija, jiffaċċjaw ukoll problemi diffiċli ta' qgħad fost iż-żgħażagħ.
  Fil-verità, l-informazzjoni prodotta mill-Eurostat ma tagħtix stampa sħiħa għaliex hija tieħu biss fil-konsiderazzjoni n-nies ta' età bejn 15 u 24, li tħalli barra ħafna żgħażagħ li daħlu fis-suq tax-xogħol matul il-kriżi ekonomika. 
  Barra minn hekk, ħafna żgħażagħ Ewropej jaħdmu inqas milli jistgħu jew jaħdmu b'kuntratti prekarji bħal apprentisti, li spiss m'huwiex imħallas jew gravement evadut.
  Apparti mid-daqs allarmanti tal-fenomenu, huwa ċar li l-qgħad fost iż-żgħażagħ se jkollu effett fit-tul fuq segment kbir tal-popolazzjoni tal-UE . F'dan ir-rigward, ħafna jitkellmu fuq "ġenerazzjoni mitlufa". Minbarra l-konsegwenzi ekonomiċi immedjati , dawn se jsofru f'diversi modi oħra.
  Bħala politika ġdida u aktar konkreta, il-Kunsill Ewropew approva l-prinċipju tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ f'Ġunju 2013, li kienet imfaħra mill-Kummissarju għall-Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni bħala "l-aktar riforma ambizzjuża" li tittratta l-qgħad fost iż-żgħażagħ.
  Taħt din l-iskema, l-Istati Membri għandhom joffru liż-żgħażagħ kollha sa l-età ta' 25 l-opportunità ta' impjiegi ta' kwalità tajba, l-edukazzjoni, apprentistat jew traineeship kontinwa fi żmien erba' xhur minn meta jitilqu mill-edukazzjoni formali tagħhom jew qed issir qiegħda. Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ hija bbażata fuq il-mudell ta' pjanijiet nazzjonali preċedenti li ġew implimentati b'suċċess fil-pajjiżi Skandinavi, il-Ġermanja, l-Awstrija, l-Olanda u l-Polonja.
  Il-miżuri ta' appoġġ prinċipali tal-inizjattiva se jkun jikkonsisti minn miżuri ta' appoġġ għall-integrazzjoni tas-suq tax-xogħol. Din il-parti tal-programm tiffoka fuq l-atturi li għandhom jiġu nvoluti fl-għajnuna dawk li jfittxu impjieg żgħażagħ. Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ teħtieġ il-kooperazzjoni sħiħa tal-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, kif ukoll servizzi pubbliċi tal-impjiegi u l-parteċipazzjoni minn negozji u s-soċjetà ċivili.
  Mexxejja Ewropej jsibu ruħhom li jridu kemm jimplimentaw dawn ir-riformi diffiċli u jiżguraw li l-elettorat tagħhom jibqa' kuntent sabiex tiġi evitata instabbiltà politika. Spiss, hemm kompromessi li jeħtieġ li jsiru, u s'issa l-ġenerazzjoni żagħżugħa, li hija spiss numerikament iżgħar, kienet prinċipalment li titlef .
  Meta wieħed iqis li l-kriżi bdiet aktar minn ħames snin ilu, huwa mportanti għall-Istati Membri li jiċċaqilqu malajr u b'mod effiċjenti kemm jista' jkun – anke peress li hemm restrizzjonijiet ta' età involuti.
  Sabiex nikkompetu f'dinja dejjem interkonnessa, se jkun meħtieġ li l-UE tikkoordina l-azzjonijiet tagħha u timplimenta l-aħjar prattiki. Għalkemm il-Garanzija għaż-Żgħażagħ hija pass fid-direzzjoni ġusta, se jkun l-aktar f'idejn l-Istati Membri tal-UE biex jagħtu l-inizjattiva l-impetu meħtieġ .
  Bl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew daqt, jidher li huwa  l-aħjar mument għar-rappreżentanti tal-UE biex iżidu l-isforzi tagħhom biex jittrattaw il-qgħad fost iż-żgħażagħ ukoll.

  Ryan Mercieca
  President Grupp Universitarji Għawdxin