Biżżejjed evidenza biex raġel ikun akkużat b’attentat ta’ qtil ta’ immigrant f’Ħal Safi

CMRU

Gwardjan privat li spara fuq immigrant li pprova jaħrab miċ-Ċentru ta’ Detenzjoni f’Ħal Safi ġie akkużat b’attentat ta’ qtil wara li l-Qorti sabet li hemm biżżejjed evidenza prima facie għal dan.

Il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra r-raġel ta’ 30 sena minn San Pawl il-Baħar kompliet illum. Huwa akkużat bl-attentat ta’ qtil ta’ Abdulrahman Abdullah Hamza, talli sparalu darbtejn.

Ir-raġel Malti qed jiċħad l-akkużi miġjubin kontrih. Hu nħeles mill-arrest ftit jiem wara l-każ, li seħħ fit-18 ta’ Settembru fis-2.30am. Il-vittma ndarab ħafif.

Ġie akkużat ukoll li kellu arma mhux liċenzjata, li kiser il-kundizzjonijiet tal-liċenzja li għandu tal-armi, li kien fil-pussess ta’ arma hu u jitħallas għal reat u li kien qed jaħdem bħala gwardjan tas-sigurtà mingħajr liċenzja.

Gwardjani tas-sigurtà privati mhumiex permessi li jġorru armi fuqhom.

Illum xehed uffiċjal tal-pulizija mir-Rapid Intervention Unit li ddeskriva kif għadd żgħir ta’ uffiċjali kellhom jikkontrollaw lil grupp kbir ta’ immigranti li kienu qegħdin jippruvaw jaħarbu miċ-Ċentru ta’ Detenzjoni f’Ħal Safi. Qal li ħassew li s-sitwazzjoni ma kinitx għadha taħt kontroll u bdew jitolbu għal aktar għajnuna.

L-uffiċjal, li ntlaqat f’wiċċu b’ġebla, qal li lill-akkużat ma rahx jispara, imma jiftakru javviċinah u joffrilu skartoċċ b’tir taċ-ċomb meta ntebaħ li l-uffiċjali spiċċalhom il-munizzjon. L-uffiċjal tal-RIU rrifjuta l-iskartoċċ u qal lill-gwardjan tas-sigurtà li f’każijiet bħal dawn, jużaw biss balal tal-lastku. Imbagħad, jekk is-sitwazzjoni teskala, ikollhom jirrikorru għal munizzjon ieħor.

Din ix-xhieda ġiet ikkonfermata minn uffiċjali oħra li xehdu. Uffiċjal minnhom qal li fil-karozza tal-akkużat sab l-arma u 39 skartoċċ li kienu għadhom ma ntużawx.

Tabib mill-Isptar Mater Dei qal lill-Qorti li hu eżamina lill-vittma u sab skrataċ taċ-ċomb ġo saqajh u ġol-istonku tiegħu.

Fi tmiem is-seduta, il-Qorti ddikjarat li hemm biżżejjed evidenza biex jibdew proċeduri formali quddiem l-akkużat.