Billboard Perikoluż!

Triq Giuseppe Garibaldi Marsa

Fit-telgħa ta’ Giuseppe Garibaldi fil-Marsa (direzzjoni Luqa/Sta.Lucija) tpoġġa billboard enormi bid-dawl qawwi li jtellef ħafna lis-sewwieqa.

JZM