Bħal-lum mietet il-Beata Maria Adeodata Pisani

Illum niċċelebraw il-festa tal-Beata Maria Adeodata Pisani, li twieldet f’Napli fl-1806. Kienet ġiet Malta flimkien ma’ ommha u għexu fir-Rabat. Daħlet soru fl-1828 u għexet ħajja ta’ qdusija kbira sa mewtha bħal-lum fl-1855.

Ġiet iddikjarata Beata mill-Papa Gwanni Pawlu t-Tieni fid-9 ta’ Mejju 2001.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija