Awdjo: Bħal-lum fl-1985 miet l-attur Rock Hudson

Kien bħal-lum fl-1985 li ħalliena l-attur Rock Hudson, wieħed mill-ewwel nies magħrufa li miet bl-AIDS, mewta li qajmet diskussjoni mqanqla dwar din il-marda li ma tantx kienet
magħrufa dak iż-żmien.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara fit-2 ta’ Ottubru fis-snin l-imgħoddija.