Awdjo: Tifkira fil-Bażilika ta’ Pinu

Illum f’Għawdex, fil-Bażilka tal-Madonna ta’ Pinu ssir it-tifkira ta’ meta l-Verġni Mbierka kellmet lit-twajba Karmni Grima fl-1883.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.