Awdjo: Tifel miċ-Ċina jappella lill-Maltin biex japprezzaw il-Malti

Hawn ħafna li jgħidulek li jafu jitkellmu l-Malti iżda ma jafux jiktbuh. Oħrajn isibuha bit-tqila biex jaqrawh u oħrajn jippreferu ma jitkellmuhx u lil uliedhom ikellmuhom biss bl-Ingliż.
Jeremy, twieled u għex iċ-Ċina, iżda jaf jitkellem, jaqra u jitkeb il-Malti daqs il-Maltin jekk mhux aktar ukoll.
L-appell ta’ Jeremy, minkejja li għad għandu 8 snin, huwa wieħed ċar ħafna: “Jekk ma tafx il-Malti sew tgħidx li int Malti ta' veru.”
Jeremy twieled iċ-Ċina u jgħix hemm ma’ ommu u missieru, iżda sa minn meta kien żgħir, il-ġenituri tiegħu kienu jkellmuh bil-Malti. Jirrakonta kif ommu, meta tinżel Malta, iġġiblu magħha kotba tal-grammatika u letteratura Maltija.
Minkejja li jaf sewwa l-Malti, Jeremy jitkellem ukoll l-Inġliż u anke ċ-Ċiniż.
Missier Jeremy jispjega li meta hu u martu telgħu ċ-Ċina għamluha ċara li lil uliedhom iridu jibqgħu jkellmuhom bil-Malti. Fil-fatt anke ħu Jeremy li għandu 16-il sena jitkellem bil-Malti sewwa ħafna.
“Ma nħossnix tajjeb li nisma’ ġenituri Maltin ikellmu lil uliedhom bl-Ingliż,” qal missier Jeremy. “Il-lingwa tagħna għandha tkun xi ħaġa li nitkellmuha, niktbuha u naqrawha tajjeb.”
Dwar Jeremy qal li mhux faċli li jitgħallem il-Malti. Fl-iskola jitkellem biċ-Ċiniż u bl-Ingliż, u huwa fil-ftit ħin li jkun id-dar li jitkellem il-Malti u jistudjah jew is-Sibt jew il-Ħadd.
L-intervista ma’ Jeremy u missieru saret minn George Cremona u xxandret waqt il-programm T’Għomru Qasir fuq RTK