Awdjo: O Lejl ta’ Skiet indaqqet bħal-lum għall-ewwel darba

Bħal-lum fl-1818 kien indaqq għall-ewwel darba l-innu tal-Milied O Lejl Ta‘ Skiet (Silent Night, Holy Night), fil-knisja ta‘ San Nikola f’Obendorf, l-Awstrija.

O Lejl ta Skiet

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara aktar bħal-lum fl-istorja.