Awdjo: L-ewwel darba li ndaqq O Lejl ta’ Skiet

Bħal-lum fl-1818 kien indaqq għall-ewwel darba l-innu tal-Milied O Lejl ta‘ Skiet, fil-knisja ta‘ San Nikola f’Obendorf, l-Awstrija.

Silent Night

U bħal-lum fl-1871, itellgħet għall-ewwel darba l-opra Aida ta‘ Giuseppe Verdi, f’Teatru fil-Kajr, l-Eġittu.

Aida

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.