Awdjo: Kont taf li llum huwa jum Sherlock Holmes?

Illum jahbat Sherlock Holmes Day, il-jum iddedikat lill-investigator fittizju popolari fil-kotba miktuba minn Sir Arthur Conan Doyle, li kien twieled illum fl-1859. Dan il-karattru u l-avventuri tiegħu regolarment jiġu adattati għall-films u t-televiżjoni, bħal fil-kaz ta’ serje tas-Snin 80 u 90 li fiha hadem il-parti prinċipali l-attur Jeremy Brett.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġaar bħal-lum fis-snin imgħoddija.