Awdjo: Illum għeluq snin Eddie Fenech Adami

Illum jagħlaq sninu l-President Emeritus Eddie Fenech Adami, li kien serva wkoll bħala Prim Ministru fl-aħħar tas-Snin 80, tul il-maġġoranza tas-Snin 90 u fl-ewwel snin tal-millenju l-ġdid.

Isma l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.