Awdjo: Illum fl-Albanija huwa Jum Madre Tereża

Illum fl-Albanija jiġi ċċelebrat Jum Madre Tereża.

L-Albanija huwa pajjiż twelid Madre Tereża u dan il-jum huwa ċċelebrat fl-okkażjoni tal-anniversarju ta’ meta l-Papa Ġwanni Pawlu II kien iddikjaraha mara qaddisa.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.