Awdjo: Burgers jew pizza?

Xi tħobb l-aktar, il-burgers? jew forsi l-pizza?

Kont taf li llum huwa kkunsidrat bħala Fast Food Day?

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara fis-16 ta’ Novembru fis-snin imgħoddija.