Awdjo: Bħal-lum żewġ aħwa kienu mietu fi splużjoni ta’ murtali f’Kerċem

Bħal-lum fl-1974 kienu mietu żewġ aħwa subien fi splużjoni ta’ murtali f’Kerċem, Għawdex, l-għada tal-festa tal-Madonna tas-Sokkors.

It-tfal, Anton u Gregory Gambin, kienu sabu xi murtali f’għalqa viċin l-iskola tagħhom u ppruvaw jtellgħuhom, iżda minflok dawn ħadu f’idejhom. Fl-inċident kienu wkoll weġġgħu xi tfal oħra.

Anton u Gregory Gambin

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.