Awdjo: Bħal-lum twieled Rużar Briffa

Bħal-lum fl-1906 kien twieled it-tabib u poeta Rużar Briffa, awtur ta’ diversi poeżiji u xogħlijiet importanti bil-Malti. Huwa kien ħalliena fl-1963.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.