Awdjo: Bħal-lum twieled il-moħħ wara l-Kappella taċ-Ċimiterju tal-Addolorata

Bħal-lum fl-1830 kien twieled Emanuele Luigi Galizia, perit li kien meqjus bħala d-disinjattur tal-bini ewlieni f’pajjiżna tul it-tieni nofs tas-seklu 19. Fost ix-xogħlijiet tiegħu hemm il-kapella taċ-ċimiterju tal-Adollorata, iċ-ċimiterju tat-Torok fil-Marsa u l-knisja tal-Karmelitani fil-Balluta.

Isma’ l-awdjo beix tkun taf x’ġara fis-7 ta’ Novembru fis-snin imgħoddija.