Awdjo: Bħal-lum twieled il-kompożitur Carmelo Pace

Carmelo Pace

Bħal-lum fl-1906 kien twieled il-kompożitur Malti Carmelo Pace. Hu kien miet nhar l-20 ta’ Mejju tal-1993.

Bħal-lum fl-1882 kien twieled il-produttur tal-films Samuel Goldwyn, il-G fit-titlu MGM.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.