Awdjo: Bħal-lum Sir Temi Zammit kien sab il-mikrobu tad-deni rqiq

Bħal-lum fl-1905 hu mifhum li l-Professur Sir Temi Zammit kien sab il-mikrobu tad-deni ondulanti fil-ħalib tal-mogħoż li kien jitqassam fid-djar Maltin.

Grazzi għax-xogħol tiegħu, it-tixrid ta’ dan id-deni, magħruf bħala d-deni rqiq, kien ġie mwaqqaf u eventwalment meqrud.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.