Awdjo: Bħal-lum mietet Mary Meilak

Bħal-lum fl-1975 kienet ħallietna fl-eta’ ta’ 69 sena il-poeta Għawdxija Mary Meilak, meqjusa bħala l-ewwel poetessa Maltija fl-istorja.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.