Awdjo: Bħal-lum miet id-drammaturgu Frans Sammut

Bħal-lum fl-2011 kien miet fl-età ta’ 65 sena, l-istudjuż, drammaturgu u awtur Malti Frans Sammut, responsabbli għal xogħlijiet meqjusa bil-Malti partikolarment fis-Snin 60 u 70.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.