Awdjo: Bħal-lum miet Giuseppe Calì

Bħal-lum fl-1930 kien miet fil-Belt Valletta l-artist Giuseppe Calì, Malti ta’ oriġini Taljana, allegatament mlaqqam ix-xitan tal-pinzell minħabba t-talent kbir tiegħu li wassal biex xogħlijiet tiegħu jkunu preżenti f’mijiet ta’ knejjes u swali f’pajjiżna.

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.